Die Naskool word gedurende weeksdae as volg bedryf:
Vanaf 12:30 tot 17:30 tydens skool kwartale.
Vanaf 7:00 tot 17:30 tydens amtelike skool vakansies.

Gedurende enige Pandemie terwyl die Laerskool net sekere hoeveelheid leerders toelaat daagliks, maak ons gewoonlik 'n spesiale vergunning sodat al die leerders van 7:00 tot 17:30 Naskool toe kan kom. Sonder enige ekstra kostes.

Onthou die naskool is oop gedurende amtelike skool vakansies behalwe in Desember.

Die Naskool is op alle openbare vakansiedae gesluit. Die skool sluit saam met die skole in Desember maar open vroer as die skole in Januarie (voldoende kennis sal in hierdie verband gegee word).