Ons maak 15de Januarie oop vir 2018

Die Naskool word gedurende weeksdae as volg bedryf:
Vanaf 12:30 tot 17:30 tydens skool kwartale
Vanaf 7:00 tot 17:30 tydens amtelike skool vakansies

Onthou die naskool is oop gedurende amtelike skool vakansies behalwe in Desember.

Die Naskool is op alle openbare vakansiedae gesluit. Die skool sluit saam met die skole in Desember maar open vroer as die skole in Januarie (voldoende kennis sal in hierdie verband gegee word).